Muut – Others

Tavallisimmin nyörihaarukat tehdään puusta, mutta perinteisiin materiaaleihin kuuluu myös luu. Kekseliäät ihmiset ovat kokeilleet kaikenlaisia muitakin materiaaleja, esimerkiksi 3D-tulostettu muovinen nyörihaarukka näyttää olevan kuuminta huutoa Etsyssä.

Most commonly lucets are made of wood, but bone is another traditional material. Inventive people have tried also other kinds of materials, for example 3D printed plastic lucet seems to be on the rise in Etsy.

Luisia nyörihaarukoita – Bone lucets

Luiset haarukat näyttävät aika samanlaisilta luultavasti siksi, että käytetyt luut ovat olleet samanlaisia. Luulen, että ylimmän ostin kauan sitten Hopealuulta markkinoilla, kahden alemman ostopaikkaa en muista. Kaikki ovat pieniä, liukkaita ja painavia eivätkä siksi oikein minun mieleeni. Alimmaisen piikit ovat myös niin terävät, että ensin pitäisi näyttää vähän hiomapaperia sille. Alemmassa reiässä oleva nyöri on merkki omistuksestani; puisiin haarukoihin poltan merkkini, mutta näihin en henno tehdä mitään pysyvää, niin muuten tarpeeton reikä saa palvella merkkinä.

The bone lucets look similar probably because the bones used have been similar. I think that the top one was bought from Hopealuu at some market, I don’t remember where I found the two others. They are all small, slippery and relatively heavy and thus not my cup of tea. The horns of the bottom one are so sharp that they need a bit of sandpaper if I ever plan to use it. The piece of string in the lower hole is my mark; I burn a mark on my wooden lucets, but can’t bring myself to do the same to these, so the otherwise idle bottom hole gets to serve as mark.

3D-tuloste – 3D print

Tämän 3D-tulosteen ostin Etsystä ja sain itse määritellä varren tekstin. Se on ylösalaisin kuvassa, siinä lukee kotisivuni osoite lucet.fi. Reunoissa on muutama vähän karkea kohta, mutta kaiken kaikkiaan tulos on ihan hyvä. Tämän tekijä ei enää tee nyörihaarukoita, mutta jos Etsyssä tekee haun sanoilla “3D lucet”, saa muita vaihtoehtoja ja paljon värejä.

I bought this 3D printed lucet on Etsy and got custom text on the handle. It has the address of my homepage, “lucet.fi”. There are a few slightly coarser places in the edges, but overall the result is good. The maker doesn’t do them any more, but if you search Etsy with “3D lucet”, you get other options and lots of color choices.

Ohut muovihaarukka – Thin plastic lucet

Tämä on Arabesque Braidsin muovinen nyörihaarukka. Oletan, että se on puristettu muotissa ja väri on ehkä valittu matkimaan luuta. Haarukka on vähän ohut, mutta sen reunat on pyöristetty niin hyvin, että ne eivät juurikaan paina. Ohuudestaan huolimatta aika tukevan oloinen ainakin testikäytössä.

This is a plastic lucet by Arabesque Braids. I assume it is molded and the color probably imitates bone. The lucet is a bit thin, but the edges are so well rounded that they don’t dig badly in the palm. Despite the thinness seems sturdy at least in test use.

Ziggy lucet

Muovinen, kilpikonnan luuta imitoiva, Ziggy lucet lankapuolineen on nyörihaarukoiden aatelia. Juuri oikean levyinen, hyvät piikit, riittävästi vartta, sopivan liukas. Löytyy myös puisena, molemmat saa Ziggy Rytkan verkkokaupasta.

The Ziggy lucet, here in tortoise-shell imitation plastic, is the pinnacle of lucets. Just the right width, good horns, enough handle, nicely slippery. Also available in wood, both can be gotten from Ziggy Rytka’s webshop.

Keraaminen haarukka – Ceramic lucet

Sitten vähän oudompaa: keraaminen nyörihaarukka. Kaunis, mutta kamalan kallis ja aivan liian painava. Muoto on sinänsä ihan hyvä eikä haarukkanyörissä haittaa, että haarukka ei ole aivan symmetrinen, mutta paino on vähän ongelma. Tämä jää kokoelman koristeeksi. Oman voi ostaa keramiikkataiteilijalta Etsystä.

Then something a bit different: a ceramic lucet. Beautiful, but very costly and far too heavy. The shape isn’t bad and in luceting it doesn’t even matter that the lucet isn’t quite symmetrical, but the weight is a bit of a problem. This lucet will serve only as decoration. You can get your own from ceramic artist on etsy.

Polymeerisavihaarukka – Polymer clay lucet

Kun tilasin Etsystä tämän nyörihaarukan (ja sen oranssin kaverin, joka on hukassa), luulin kuvan perusteella saavani jännästi maalatun puisen haarukan. Olin aika hämmästynyt, kun paketissa olikin polymeerisavesta (Fimo tms.) tehtyjä nyörihaarukoita. Haarukka on vähän taipuisa ja hieman heppoisen oloinen, joten en ole koskaan käytännössä testannut sitä pidempään. Se sen sijaan kävi selväksi, että se pehmenee auringossa eikä siksi sovellu ulkokäyttöön. Jos itse tekisin nyörihaarukan Fimosta, ottaisin malliksi jonkun pienemmissä puisista haarukoistani ja tekisin pyöreät muodot. Tämä litteä ei vakuuta.

When I ordered this lucet (and its orange mate that is now missing) on Etsy, I thought based on the photo that I’d get intricately painted wooden lucets. I was quite surprised when the lucets in the package were made of polymer clay (Fimo etc.). The lucet is a bit bendy and feels flimsy, so I’ve never really used it for a longer time. I found out however that it gets soft in the sun and thus doesn’t fit for outdoor use. If I were to make a lucet out of Fimo, I’d use one of my smaller wooden lucets as a pattern and I’d make round forms. This flat one isn’t very convincing.