Museoissa – In Museums

Olen etsinyt esimerkkejä vanhoista nyörihaarukoista eri puolilta maailmaa. Englanninkielisessä maailmassa ei paljon ollut onnea, mutta pohjoismaista löytyi aika mukavasti monen näköisiä nyörihaarukoita. Näistä kerrotaan harvoin päivämäärätietoja, mutta veikkaisin suurimman osan olevan 1800-luvulta (hyvin uudet ja hyvin vanhat on päivätty).

I’ve tried to find examples of old lucets all over the world. I didn’t have much luck in the English speaking world, but in Scandinavia there are quite a few examples of different types of lucets. There’s rarely information about the date of a lucet, but my guess is that most are from 19th century (the very old and very new ones have dates).

Suomi – Finland

Stundarsin museolla Vaasan lähellä on puinen nyörihaarukka vuodelta 1865. Nyörihaarukka esitellään sekä suomeksi että ruotsiksi.

Stundars museum near Vaasa has a wooden lucet dated 1865. We are told it is 14 cm long and 2 mm thick and was given to the museum in 1938.

Stundarsin nyörihaarukka – The lucet at Stundars

Kansallismuseon kokoelmissa on luulla koristeltu nyörihaarukka. Se on valmistettu 1800-luvun puolivälissä ja on 22,3 cm pitkä. Museo on luokitellut esinesivullaan sen myös pitsihaarukaksi eli virkkauksen apuvälineeksi ja siitä olen kyllä eri mieltä. Esine on ilmiselvä nyörihaarukka. Pitsihaarukassa on aina suorat piikit, ei se muuten toimi.

The National Museum of Finland has a lucet decorated with bone in its collections. The lucet has been made in the middle of the 19th century and it is 22.3 cm long. On the artefact page the museum has classified the object also as a tool for hairpin crochet and I disagree with this. The object is obviously a lucet. A fork for hairpin crochet always has straight sides, it doesn’t work otherwise.

Suomalainen nyörihaarukka – A Finnish lucet

Ruotsi – Sweden

Sigtunan museolla on kymmenittäin pieniä luisia nyörihaarukoita, joita he kutsuvat nimellä tinblbein. Lisää voi lukea sivulta https://sigtunamuseum.se/sigtuna-museum/veckans-foremal/i-backspegel/, kunhan vierittää sivun kohtaan viikko 27 2016. Kuvan tinblbein on 35 mm korkea ja se on varhaiselta keskiajalta.

Sigtuna museum has lots of little bone lucets that they call tinblbein. If you read Swedish, there’s more info on page https://sigtunamuseum.se/sigtuna-museum/veckans-foremal/i-backspegel/, but you have to scroll all the way down to week 27 in 2016. The tinblbein in the photo is 35 mm tall and is from early Middle Ages.

Sigtunan tinblbein – Sigtuna’s tinblbein

Kalmarin läänin museolla on muutama pronssiesine, jotka saattavat olla nyörihaarukoita. Yhdennäköisyys Sigtunan löytöön on kyllä ilmeinen, mutta varmuutta ei ole. Ruotsintaitoiset voivat lukea lisää museon sivuilta.

Kalmar läns museum has a few bronze items that could be lucets. They do look like the Sigtuna lucet, but there’s no certainty. If you read Swedish, you can check out the article on the museum website.

Pronssihaarukka (?) – Bronze lucet (?)

Skellefteån museolla on kokoelmissaan isohko kahvallinen nyörihaarukka, josta ei valitettavasti kerrota sen enempää, ks. alkuperäinen luettelomerkintä.

Skellefteå museum has a lucet with a handle that they don’t really say anything about, see original catalog entry.

Skellefteån nyörihaarukka – Skellefteå lucet

Torekällbergetin ulkomuseossa Södertäljessä on kaksi puista nyörihaarukkaa. D5702 on 15 cm pitkä ja 4,5 cm leveä, D6098 on 13 cm pitkä ja 4,5 cm leveä. Ei päivämäärätietoja.

In Torekällberget Open Air Museum in Södertälje they have two wooden lucets. D5702 is 15 cm long and 4.5 cm wide, D6098 is 13 cm long and 4.5 cm wide. No dating information.

Torekällbergetin nyörihaarukat – The Torekällberget lucets

Hallands konstmuseumilla on puinen haarukka, joka on ehkä 15 cm pitkä ja 4,5 cm leveä (esineen sivut ovat vähän epäselvät tältä osin).

Hallands konstmuseum has a wooden lucet that is probably 15 cm long and 4.5 cm wide (the artifact page is a bit unclear).

Photo: Hallands konstmuseum

Seuraavakin haarukka on Hallands konstmuseumilla. Se on vähän isompi, ilmeisesti 18,9 cm pitkä ja 5,7 cm leveä (kokotiedot annetaan vähän epäselvästi esineen sivulla).

The next lucet is also at Hallands konstmuseum. It is a bit bigger, apparently 18.9 cm long and 5.7 cm wide (the information is a bit unclear on the artefact page).

Photo: Hallands konstmuseum

Seuraava Hallands konstmuseumin puinen haarukka on poikkeuksellisen jännittävä, koska siinä on yhä kiinni keskeneräinen nyöri. Haarukka on oletettavasti 17,9 cm pitkä ja 5,5 cm leveä (ks. esineen sivu).

The next lucet from Hallands konstmuseum collection is exciting, because it still has an unfinished cord on it. The lucet seems to be 17.9 cm long and 5.5 cm wide (see artifact page).

Photo: Hallands konstmuseum

Seuraavaksi jo tutun mallinen puinen haarukka Hallands konstmuseumin kokoelmista. Tämä on 17,2 cm pitkä ja 5,4 cm leveä (ks. esinesivu).

The next one is wooden has by now well known form, it is in the collections of Hallands konstmuseum and measures 17.2 cm by 5.4 cm (see artifact page).

Photo: Hallands konstmuseum

Sitten jotain ihan muuta: aivan toisen muotoinen nyörihaarukka Hallands konstmuseumista. Siitä ei ole mitään muuta tietoa (ks. esinesivu), mutta muodon pohjalta epäilen, että se saattaisi olla muita haarukoita uudempi.

Then something else: a differently designed lucet from Hallands konstmuseum. There’s no other info (see artifact page), but based on the form I suspect it might be newer than the other lucets in the same museum.

Photo: Hallands konstmuseum

Seuraava Hallands konstmuseumin puinen haarukka on poikkeuksellisen pitkä, esinesivun mukaan 22,5 cm pitkä ja 6,2 cm leveä. Haarukan kokoon nähden reikä on varsin pieni.

The next lucet is wooden and at Hallands konstmuseum. It is unusually long, according to the artefact page 22.5 cm long and 6.2 cm wide. Considering the size of the lucet, the hole is quite small.

Photo. Hallands konstmuseum

Viimeiset kaksi nyörihaarukkaa Hallands konstmuseumista on sorvattu. Toinen on pienempi kuin toinen, mutta esinesivulta ei selviä, kumpi on kumpi…

The last two lucets from Hallands konstmuseum have been turned. One is smaller than the other, but the artefact page isn’t very clear about which one is which…

Photo: Hallands konstmuseum

Seuraavaksi modernimpi nyörihaarukka, joka on ilmeisesti tehty sahaamalla. Materiaaliksi ilmoitetaan esinesivulla koivu. Tämä haarukka on Hemslöjdsföreningen i Kronobergs länin kokoelmissa ja sen korkeus on 18,5 cm ja leveys on 5,5 cm.

The next lucet is obviously more modern and looks like it has been made by sawing. The artifact page says the material is birch. The lucet is in the collections of Hemslöjdsföreningen i Kronobergs län (an arts and crafts non-profit), and it is 18.5 cm tall and 5.5 cm wide.

Uudempi nyörihaarukka – A more modern lucet

Gotlannin saarelta tulee seuraava, vähän koristeellisempi haarukka, joka on vaahteraa luisin yksityiskohdin. Haarukka on sorvattu. Kokotietoa ei esinesivulla valitettavasti ole. Haarukka on Gotlands läns hemslöjdsföreningin kokoelmassa. Mitään päiväystietoja ei ole, mutta esinesivun tekstistä voi päätellä, että lahjoituksesta voisi olla jonkin verran aikaa.

The next, more decorative lucet comes from the island of Gotland. It is maple with bone decoration and it has been turned. There’s unfortunately no information about its size. The lucet is in the collection of Gotlands läns hemslöjdsföreningen (an arts and crafts non-profit). No dating information, but the text on the artefact page looks like it has been a while since they were gifted this lucet.

Koristeltu nyörihaarukka – Decorated lucet

Vuonna 1969 Gotlands läns hemslöjdsförening teetti koivusta sahattuja nyörihaarukoita kauppaansa. Haarukka on 20 cm pitkä, kertoo esinesivu.

In 1969 Gotlands läns hemslöjdsförening had made lucets for their shop. These lucets were sawn out of birch. The lucet is 20 cm long according to the artefact page.

Sahattu nyörihaarukka – Sawn lucet

Enköpingin museolla on nyörihaarukka, jossa on poikkeuksellisen hienosti veistetty varsi. Haarukka on tullut museolle 1931 esinesivun mukaan. En ole varma tämän haarukan käyttökelpoisuudesta, varren rakenne tuntuu vähän heppoiselta ja nelikulmaisena se on ollut ehkä vähän epämukava käytössä (toki vähän nyöritekniikasta riippuen).

Enköpings museum has a lucet with a very unusual handle. The lucet has been donated to the museum in 1931 according to the artefact page. I’m not sure how good this lucet was to use, the handle seems a bit delicate and the corners of the square might have made it a bit uncomfortable (of course depending on the luceting technique used).

Photo: Enköpings museum

Seuraava Enköpingin museon nyörihaarukka on perinteisempi, se on sorvattu puusta. Esinesivun mukaan se on 15 cm pitkä ja 4,5 cm leveä. Se on tullut museolle 1931.

The next lucet from Enköpings museum‘s collections is more traditional, made of turned wood. According the artefact page it is 15 cm long and 4.5 cm wide. It has come to the museum 1931.

Photo: Enköpings museum

Göteborgin kaupunginmuseolla on kokoelmissaan vuonna 1949 lahjoitettu pyökkinen nyörihaarukka. Esinesivun mukaan haarukka on 19 cm pitkä, 1 cm paksu ja 6 cm leveä.

Göteborgs stadsmuseum has a lucet made of beech. It was donated to the museum in 1949. According to the artefact page the lucet is 19 cm long, 1 cm thick and 6 cm wide.

Photo: Göteborgs stadsmuseum

Göteborgin kaupunginmuseolla on toinenkin nyörihaarukka, joka on muodoiltaan kulmikkaampi. Se on lahjoitettu museolle 1919. Haarukka on puuta ja esinesivun mukaan 15,4 cm pitkä, 0,8 cm paksu ja 6,5 cm leveä.

Göteborgs stadsmuseum has another lucet that is more angular in design. It has been donated to the museum in 1919. The lucet is wood and according to the artefact page it is 15.4 cm long, 0.8 cm thick and 6.5 cm wide.

Photo: Göteborgs stadsmuseum

Norja – Norway

Anno Musea i Nord-Østerdalen on kuvannut kaksi nyörihaarukkaa samaan kuvaan, mutta muuta ei esinesivu sitten kerrokaan. Jännittävästi alempi haarukka muistuttaa Ziggy Lucetia, ei ole tämän muotoista aikaisemmin tullut vastaan.

Anno Musea i Nord-Østerdalen has photographed two lucets together, but there’s very little information on the artefact page. Interestingly the lower lucet reminds me of a Ziggy Lucet, I haven’t seen this shape before.

Photo: Anno Musea i Nord-Østerdalen

Sverresborg Trøndelag Folkemuseumin kokoelmissa on nyörihaarukka, jolla on mielenkiintoiset mittasuhteet. Esinesivun mukaan tämä puinen haarukka on 17 cm pitkä ja vain 4 cm leveä.

Sverresborg Trøndelag Folkemuseum has in its collections a lucet with interesting proportions. According to the artefact page it is 17 cm long and only 4 cm wide.

Pitkä ja kapea – Long and narrow

Norsk Folkemuseumilla on kokoelmissaan mahongista leikattu nyörihaarukka. Esinesivun mukaan se on 12 cm pitkä ja 4,5 cm leveä. Minusta tekotapa ja malli viittaavat siihen, että tämä nyörihaarukka on vähän uudempaa tekoa kuin monet museoiden nyörihaarukat.

Norsk Folkemuseum has a mahogny lucet that is “cut” (“skåret”). According to the artefact page it is 12 cm long and 4.5 cm wide. In my opinion the method used and the model point to a slightly later date than for most museum lucets.

Photo: Reinsfeld Anne-Lise / Norsk Folkemuseum

Seuraava esine on myös Norsk Folkemuseumin kokoelmissa. Sen luokittelu on esinesivulla vähän epämääräinen, mutta en kyllä keksi, mitä muutakaan se olisi kuin nyörihaarukka. Onkohan joku joskus veistänyt sen kullalleen?

The next object is also in the collections of Norsk Folkemuseum. The classification on the artefact page is a bit interesting, but on the other hand I can’t think what else it could be than a lucet. I wonder if somebody once whittled it for his sweetheart?

Photo: Norsk Folkemuseum

Sogn Folkemuseumilla on vanha nyörihaarukka, mutta siitä ei valitettavasti ole kuvaa. Esinesivun mukaan se on mäntyä ja siinä on kaiverrus M.H. 68, joka tarkoittaa “Marie Heiberg 1868”. Haarukan on museolle lahjoittanut itse Marie Heiberg.

Sogn Folkemuseum has an old lucet, but unfortunately there’s no photo. According to the artefact page it is made of pine and has been engraved with M.H. 68, which means “Marie Heiberg 1868”. The lucet was donated to the museum by Marie Heiberg herself.

Tanska – Denmark

Djurslands museumilla on kaksi nyörihaarukka 1950-luvulta. Esinesivun mukaan ne ovat vaaleata puuta ja sorvattuja. Ne ovat 16 cm pitkät.

Djurslands museum has two lucet from 1950’ies. According to the artefact page, they are of a light-colored wood and turned. They are 16 cm long.

Photo: Museum Østjylland – Djurslands Museum

Museum Sønderjyllandilla on tumma puinen nyörihaarukka aikaväliltä 1850-1920. Se on huomattavan iso, esinesivun mukaan 8 cm leveä ja 21 cm pitkä. (Vertailun vuoksi: minun kokoelmassani on vain yksi isompi nyörihaarukka ja se on nimeltäänkin jättiläinen.)

Museum Sønderjylland has a dark wooden lucet from 1850-1920. It is unusually large, according to the artefact page 8 cm wide and 21 cm long. (For comparison: in my collection there’s only one bigger lucet and it is called giant for a reason.)

Photo: Museum Sønderjylland

Museum Sønderjyllandilla on kokoelmissaan myös varsin poikkeuksellinen nyörihaarukka. Se on puuta, 16 cm pitkä ja 7 cm leveä. Esinesivun mukaan se on ajoitettu kaudelle 1850-1920.

Museum Sønderjylland has in its collections also an unusual lucet. It is wooden, 16 cm long and 7 cm wide. According to the artefact page it dates from the period 1850-1920.

Photo: Museum Sønderjylland

Seuraava Museum Sønderjyllandin nyörihaarukka on 1900-luvulla tehty kopio 1800-luvun haarukasta. Esinesivu kertoo, että se on sahattu, 15 cm pitkä ja 5,5 cm leveä.

The next object at https://msj.dk/en/Museum Sønderjylland is a 20th century copy of an 19th century original. The artefact page tells that it is sawn, 15 cm long and 5.5 cm wide.

Photo: Museum Sønderjylland

Iso-Britannia – Great Britain

York Museums Trustilla Isossa-Britanniassa on sarvesta tehty esine, joka on esinesivulla luokiteltu nyörihaarukaksi. Itse en ole siitä ihan varma, ainakin minusta sitä olisi epämukava käyttää. Toisaalta se on vanhin löytämäni nyörihaarukka, ajoitettu välille 866-1066 (ajalle, jolloin viikingit vaikuttivat Englannissa).

York Museums Trust has an item made of antler that is classified as a lucet on the artefact page. I’m not totally convinced, at least I’d find it very uncomfortable to use. On the other hand it is the oldest lucet I’ve found, dated in 866-1066 (the time when the Vikings had strong influence in England).

Image courtesy of York Museums Trust :: https://yorkmuseumstrust.org.uk :: CC BY-SA 4.0

York Museums Trustilla on toinenkin luinen nyörihaarukka, mutta siitä on esinesivulla vain kuvaus, ei valokuvaa: “Bone lucet; worked mammal bone, D-shaped in section, tapering from an flat edge to a finely-worked two pronged head.” (Luinen nyörihaarukka, työstettyä nisäkkään luuta, halkaisijaltaan D:n muotoinen, kapenee litteästä reunasta työstettyyn kaksipiikkiseen päähän.)

York Museums Trust has another bone lucet, but the artefact page only has a descriptions, no photo: “Bone lucet; worked mammal bone, D-shaped in section, tapering from an flat edge to a finely-worked two pronged head.”

Chertsey Museumilla Englannissa on norsunluusta tehty pienehkö nyörihaarukka, mutta siitäkään ei ole valokuvaa. Esinesivulla kerrotaan, että haarukka on 8 cm pitkä ja 4,5 cm leveä ja että se on kulunut käytössä. Se on tehty 1770-1800.

Chertsey Museum has a smallish ivory lucet, but unfortunately there’s no photo. On the artefact page they say that the lucet is 8 cm long and 4.5 cm wide and that it has marks of use. It was made 1770-1800.

Chertseyn museolla on toinenkin norsunluuhaarukka, vähän uudempi. Esinesivulla sanotaan, että se on 90 mm pitkä ja 50 mm leveä ja tehty 1800-luvulla.

Chertsey Museum has another ivory lucet, a bit newer. The artefact page says that is is 90 mm long and 50 mm wide and made in the 19th century.